Kişisel Üyelik

Kişisel Üyelik Formu

  • ÜYE GİRİŞ TALEPNAMESİ

    5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Tüzüğünüze göre Derneğinize Asil üye olmamda yasal olarak sakıncalı bir yanım yoktur.

    Yönetim Kurulunuzca da olumlu karşılandığı taktirde Asil üye olmak istiyorum. Açık kimliğimi aşağıya kendi beyanıma göre doldurup Tüzüğünüzde yazılı yıllık ödentiyi ödemeyi taahhüt edip Asil üyeliğimin kabulünü arz ederim.

  • KİMLİĞİM

  • Accepted file types: jpg, gif, png, jpeg, Max. file size: 2 MB.
    Lütfen JPG, GIF veya PNG uzantılı, dosya boyu 2MB'ı geçmeyen fotoğrafınızı buradan ekleyin.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

İnternet Yansımalarından