Nükleer Sanayi Derneği – NSD –

NSD; Türkiye’ye nükleer enerji alanında yatırım yapmak isteyen global firmalar ile bu yatırımları iş fırsatı gören ve bu sektörden pay almak isteyen yerel firmaları bir araya getirip yerlileştirme, teknoloji ve bilgi transferleri hususlarında toplumsal fayda sağlamak amacı ile kurulmuştur.

NSD; Ortadoğu da yapılması planlanılan 16 adet nükleer enerji santral projelerinde Türk firmaların paydaş olabilmesi için de bir şemsiye kuruluş pozisyonunda olacaktır.

NSD; gerek kendi üyesi ile gerek yurt içi ve dışında benzer alanlarda çalışan diğer kuruluşlarla ilişki kurarak Türk sanayisinin nükleer enerji sektöründe aktif olması için projeler ve etkinlikler geliştirecektir.

NSD; bünyesi içinde oluşturacağı çalışma gurupları yoluyla, Türk sanayisinin nükleer enerji sektöründe aktif olması için ayrıntılı inceleme ve çalışmalar yapacak, görüş ve önerilerini çeşitli kuruluşlara ulaştıracaktır.

NSD; özellikle Ülkemizdeki sanayi ve üretim yapan şirketleri bünyesinde bulunduran ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin de desteği ile ortak projeler planlayacaktır.

NSD; üye firmaları, hükümet, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, yurt içi ve yurt dışı STK’lar ve Üniversiteler ile işbirliği içerisinde olacaktır.

İnternet Yansımalarından