Nuclear4Climate

İklim İçin Nükleer

İklim İçin Nükleer, Fransız Nükleer Enerji Topluluğu (SFEN), Amerikan Nükleer Topluluğu (ANS) ve Avrupa Nükleer Topluluğu (ENS) tarafından oluşturulan temel bir girişimdir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne istinaden 21incisi bu yıl Paris’te düzenlenen taraflar toplantısı (COP 21) ile bu girişim çok daha anlamlı hale geldi. Toplantı, dünyanın her köşesinden nükleer bilimcileri bir araya getirdi. Nükleer enerjinin güvenilirliğini arttırma çabaları yaklaşık 60 bölgesel ve ulusal nükleer dernek ile bilim insanları tarafından koordine edildi.

İklim İçin Nükleer, iklim uzmanlarının endişelerini yansıtırken yine onların vardığı ana sonucu, insan aktivitelerinin doğrudan iklim değişikliğini etkilediği tezini destekliyor. Bu sonuç İklim Değişikliği Üzerine Devletler Arası Panel (IPCC) tarafından yayınlanan 5. Değerlendirme Raporu’nda da açıkça dile getirildi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da Kasım 2014’te yayınladığı raporunda, 1971 yılından beri nükleer enerji sayesinde 2 yıllık karbon salınımının engellendiğini belirtmişti.

Nükleer bilimciler bunu biliyor. Ancak, kaynaklarımızı bir araya getirmek ve sesimizi yükseltmek, karar vericilerin hiçbir şüphe duymadan nükleeri iklim değişikliği için bir çözüm olarak görmesi adına oldukça önemli. Girişimin ana amaçları bu gerçekliği ön plana çıkartmak, nükleer topluluğunun nükleerin dünyanın geleceğine yaptığı katkının bilinciyle yaşadığı gururu güçlendirmek ve COP 21’den çıkan sonuç protokolünde tüm ülkelerin karbon salınımını azaltmak için nükleer enerjiyi seçeneklerinin arasına ekleme özgürlüğü ilkesine vurgu yapıldığından emin olmak.

Nice Nükleer Deklarasyonunun İmzalanması

5 kıta ve 36 ülkeden 50,000 bilim insanını temsil eden 39 nükleer topluluk, 4 Mayıs 2015’te Fransa’nın Nice kentinde bir araya gelerek iklim değişikliğiyle savaşma konusundaki taahhütlerinin yer aldığı bir deklarasyon imzaladılar. Deklarasyon, 2014 yazında Fransız Nükleer Topluluğu ile Amerikan Nükleer Topluluğu’nun sunduğu global “İklim İçin Nükleer” girişiminin ana bileşeni. Uluslararası işbirliğinin amacı, nükleer enerjinin düşük karbonlu enerji olarak iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli olduğu konusunda farkındalık yaratılması.

Katılımcı organizasyonların başkan ya da temsilcileri tarafından imzalanan anlaşmada, “…sera gazı emisyonunun azaltılması için derhal bazı adımlar atmalıyız…karbon salınımını azaltmak için çaba harcamadan gelecekteki teknolojilerin bu konuda savaşabilecek düzeye ulaşarak bize yardım etmesini bekleyemeyiz.” deniliyor. Deklarasyonu imzalayanlar, karbon emisyonunu düşürmek ve diğer enerji hedefleriyle tanışmak için her ülkenin düşük karbon teknolojilerinin yer aldığı geniş bir portfolyoya ulaşabilir olması gerektiğini vurguladılar.

İnternet Yansımalarından